Reducerer risikoen for svindel i din butik

Hvis du driver en butik er der altid en vis risiko for, at du kan blive udsat for svigagtige kortkøb. Her finder du råd til, hvad du kan gøre for at minimere den risiko.

Hvordan foregår kortsvindel?

Svigagtige kortkøb kan ske på flere forskellige måder, men det mest almindelige er, at svindlere bruget et kort, der ikke er deres, men som er stjålet, kopieret eller erhvervet på anden ulovlig vis. Inden kortets retmæssige ejer kan nå at opdatere, at kortet er mistet og spærrer det, kan en svindler allerede have brugt mange penge. Svindleren kan derefter også forsøge at returnere varerne mod retur i kontanter eller til et andet kort.

I en butik kan det være vanskeligt at vide om personer, der er i besiddelse af kortet, er den rigtige ejer eller en svindler. Her har vi samlet tips, som hjælper dig med at opdage forsøg på svigagtige kortkøb.

Hvad kan du gøre for at forhindre svindel? 

Hvis du driver en butik, bør du tænke på at

  • kortet skal kunne læses i en terminal, og at både kortet og dets ejer skal være fysisk til stede på købstidspunktet
  • et køb, der bliver godkendt i terminalen er ikke en garanti for, at betalingen foretages af kortets rigtige ejer, men betyder kun, at kortet ikke er spærret, og at kortudstederen har reserveret beløbet på kortkontoen
  • altid at bede om legitimation og notere id-nummeret på underskriftkvitteringen, hvis der anvendes underskrift
  • kontrollere at underskriften på kortet, legitimation og underskriftkvittering stemmer overens
  • kontrollere, at kortnummeret på kortet stemmer overens med de synlige dele af kortnummeret på underskriftkvitteringen
  • være mistænksom over for kort- og id-dokumenter, som ser underlige ud, eller som ser ud, som om de er ændret eller beskadiget
  • være ekstra opmærksom ved store indkøb
  • aldrig tage mod betaling for varer eller serviceydelser, som du ikke sælger
  • returer skal altid ske til det kortnummer, der blev brugt ved købet
  • altid gemme en kopi af underskriftkvitteringen eller købsnotaen, som anvist i din aftale med os. Vi kan anmode om kopier af dem i op til 18 måneder, efter at købet har fundet sted.

Hvis du har en kortindløsningsaftale med os, finder du flere oplysninger i aftalens betingelser og forskrifter.

Har du spørgsmål? 

Hvis du har brug for hjælp eller vil vide mere om, hvordan du minimerer risikoen for svindel, er du velkommen til at kontakte vores support eller ringe til os på +45 88 62 40 02.