Databeskyttelse

Du skal altid føle dig tryg, når du giver dine personoplysninger til Swedbank Pay, en del af Swedbank/PayEx-koncernen (”PayEx”). Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem i henhold til lovgivningen. Vi vil gerne oplyse dig om, hvordan vi bruger dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.

Dine personoplysninger bruges til at gøre det muligt for dig at bruge vores produkter og tjenester på en sikker og nem måde. Med dine personoplysninger er det muligt for os bedre at forstå dine behov, yde hurtigere service og tilbyde ydelser, justeret til dig. Al behandling af personoplysninger sker i henhold til bestemmelserne i databeskyttelsesloven.

Ved at bestille eller betale gennem en af vores betalingstjenester kan PayEx behandle dine personoplysninger. Vi har brug for at indsamle og behandle personoplysninger for at kunne levere det, du har bestilt hos os. Du har ret til at vide, hvilke personlige data vi behandler og til hvilke formål. Du kan ændre visse af dine oplysninger, godkendelser og valg i vores efterkøbsportal My Swedbank Pay i appen Swedbank Pay, eller ved at kontakte Swedbank Pay kundeservice.

I linkene nedenfor finder du information om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, til hvilke formål, den legitime grund til behandlingen, hvor længe oplysningerne opbevares, dine rettigheder, m.m.

Se PayEx Principper for behandling af personoplysninger for komplet information om PayEx’ behandling af personoplysninger.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er et nyt regelsæt som gælder i hele EU fra den. 25. maj 2018. Denne forordning erstatter den tidligere Persondatalov. Oversat til dansk betyder GDPR ”Persondataforordningen”.  Denne forordning erstatter den tidligere Persondatalov. Formålet er at forbedre beskyttelsen af det enkelte menneske i forbindelse med behandling af personoplysninger samt at skabe en ensartet lovgivningsmæssig ramme i EU. 
Hvis du vil vide, hvilke personoplysninger, PayEx behandler om dig bedes du udfylde og underskrive formularen, som du finder her og sende den til PayEx, att: Dataskyddsombudet, 621 88 Visby, Sverige, alternativt scanne formularen ind og maile den til dpo@payex.com