Kundekendskab

Loven om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Til dig, der er ny kunde eller har lavet en opdatering af service/tillægsaftale:

Klik her for at udfylde vores formular til kundekendskab

Til dig, der er eksisterende kunde:

Klik her for at udfylde vores formular til kundekendskab

(Swedbank Pay er en del af PayEx Sverige AB.)

Vi arbejder løbende for at opretholde den bedste kvalitet i vores forretning. En del af dette arbejde er at sikre, at vi opfylder de lovgivningsmæssige krav, der gælder i vores branche. Et sådan krav er hvidvaskloven (2017:630), som skal forhindre, at blandt andet kreditmarkedsselskaber bliver brugt til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven er baseret på EU's femte direktiv om hvidvask af penge, som gælder i alle EU-lande.

Loven siger, at vi skal have et godt kendskab til dig som kunde og vores forretningsforhold, det kalder vi kundekendskab. Det gør vi ved at stille en række spørgsmål om din virksomhed og dens aktiviteter.
Vi skal stille disse spørgsmål til alle vores kunder, nye som gamle og uanset størrelse, uden undtagelse! Hvis du ikke besvarer spørgsmålene, vil det resultere i, at du ikke kan bruge vores tjenester.
Derudover er vi også forpligtet til løbende at sikre, at vores kundekendskab er opdateret. Hvis der er behov for at opdatere oplysningerne, kan vi derfor have brug for, at vores kunder besvarer spørgsmålene igen.

Se svar på ofte stillede spørgsmål

Hvad er hvidvask?

Hvidvask af penge er, når man forsøger at skjule, at penge stammer fra en ulovlig handling. Det har til formål at få penge tjent ved kriminalitet til at fremstå som legale penge, der kan redegøres åbent for. Det kan også handle om penge fra eksempelvis skattesvindel, røveri, bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter. Ved at bruge de finansielle institutioners tjenester kan enhver, der ønsker at hvidvaske penge, gøre det vanskeligere at spore pengenes kriminelle oprindelse.

Hvad er finansiering af terrorisme?

Finansiering af terrorisme betyder økonomisk støtte til terrorisme. Finansiering af terrorisme betyder ikke kun at yde direkte bidrag til terrorisme, men også at indsamle, videregive eller tage imod penge og andre aktiver, som man ved vil finansiere terrorisme. Finansiering af terrorisme kan ske med både lovlige penge og med penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter. For at banker og andre finansielle institutioner ikke skal blive brugt til finansiering af terrorisme har de forbud mod at handle med personer eller organisationer på EU's sanktionsliste. Vi overvåger derfor officielle registre, enkeltpersoner og organisationer, som kan være knyttet til terroraktiviteter og træffer foranstaltninger for at forhindre finansiering af terrorisme.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål?

Ifølge hvidvaskloven er vi forpligtet til at have et godt kendskab til vores kunder og ikke indgå i forretningsrelationer, inden vi har opfyldt kravene til godt kundekendskab.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på spørgsmålene?

Hvis du vælger ikke at svare på spørgsmålene vil det i sidste ende medføre, at du ikke kan bruge vores tjenester.

Intet har ændret sig, siden jeg blev kunde – jeg tror derfor ikke, at jeg behøver at besvare spørgsmål om kundekendskab?

Vi er forpligtet til at have korrekt og aktuelt kundekendskab om vores kunder. Selvom intet har ændret sig, siden du blev kunde hos os, kan vi bede dig om at bekræfte dette ved at give os disse oplysninger igen.

Hvorfor har I brug for at få oplysninger om mig og mine transaktioner?

Ifølge hvidvaskloven er vi som kreditmarkedsselskab forpligtet til at indhente oplysninger om vores kunder og deres finansielle transaktioner.

Hvad er hvidvaskloven?

Loven har blandt andet til formål at forhindre, at bank- og finansieringstransaktioner bruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Du kan læse mere om baggrunden for loven på Svenska Bankföreningens hjemmeside.

Gælder fortroligheden alle oplysninger, jeg videregiver, hele tiden?

I dag er fortrolighedsreglerne reguleret ved lov. Fortroligheden omfatter alle oplysninger, der vedrører dine mellemværender med os, uanset om oplysningerne er skriftlige eller mundtlige.

Hvordan ved jeg, at de oplysninger, jeg videregiver, ikke går tabt?

Vi har meget strenge krav til, at alle kundeoplysninger skal opbevares på en sikker og beskyttet måde.

Har I ret til at anmode om disse oplysninger fra jeres kunder?

Vi overholder gældende regler, hvor vi har lovkrav om at indsamle disse oplysninger for at opnå kundekendskab, og det gælder for alle vores kunder. De oplysninger, vi har om dig, bliver behandlet fortroligt, og er underlagt reglerne om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelsesforordningen.

Har I ret til at lagre oplysninger om mig, ud over kundekendskab?

Vi overholder gældende regler for at opnå kundekendskab, og det gælder for alle vores kunder. De oplysninger, vi har om dig, bliver behandlet fortroligt, og er underlagt reglerne om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelsesforordningen.

Betyder det virkelig noget, hvad min hovedaktivitet er?

Svarene fra spørgsmålene om kundekendskab er en del af en samlet vurdering. Disse spørgsmål stilles, så vi kan forstå formålet med dit forretningsforhold og de transaktioner, du ønsker at udføre, og for løbende at kunne følge op på disse.

Hvorfor skal jeg oplyse mit telefonnummer?

Vi opdaterer vores registre, og oplysningerne om telefonnummer er frivilligt. Hvis vi har brug for at stille supplerende spørgsmål, er telefonisk kontakt mere fleksibel end fysiske breve.

Hvad betyder PEP – Politisk eksponeret person?

En politisk eksponeret person forkortes PEP og er en person, der har eller tidligere har haft en vigtig offentlig funktion eller en bestemt stilling (f.eks. en høj politisk post eller ledende regeringspost), og sådanne personers nærmeste familiemedlemmer og kendte medarbejdere.

PEP – Hvad menes der med en vigtig offentlig funktion?

 • statschef, regeringschef, minister og viceminister
 • parlamentsmedlem
 • bestyrelsesmedlemmer i politiske partiers bestyrelser
 • højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun undtagelsesvis kan appelleres
 • medlemmer af revisionsretter og bestyrelsesmedlemmer i centralbankernes styrende organer
 • ambassadører eller chargés d’affaires, højtstående officerer i de væbnede styrker
 • medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer

PEP – hvad menes der med en bestemt position?

Personer, der har eller tidligere har haft stillinger på fællesskabsplan og internationalt plan, som anført i punkterne i svaret ovenfor.

PEP – hvad menes der med nærmeste familiemedlemmer?

 • ægtefæller og registrerede partnerne
 • samlevere
 • partnere, som i henhold til national lovgivning, ligestilles med ægtefæller
 • børn og deres ægtefæller, registrerede partnere, i henhold til ovenstående, eller samlevere samt
 • forældre

Jeg er ny kunde, skal jeg svare på spørgsmålene om kundekendskab?

Ja, vi stiller alle vores nye kunder disse spørgsmål for at lære dem bedre at kende.

I don´t understand Swedish. Do you have an English version?

You are most welcome to contact us via email at kyc@swedbankpay.com or +46(0)8-7353210.