Beskyt din e-handel med 3D Secure

Hvis du driver en webshop er der altid en vis risiko for, at du kan blive udsat for falske bestillinger og andre former for svindel. Et af de vigtigste værktøjer til at minimere risikoen for dette er 3D Secure.

Risikoreduktion med 3D Secure 

3D Secure er navnet på den sikkerhedsstandard, som bruges til identifikation af kunder, der handler online med kort. Når du bruger 3D Secure i din webshop, får du en vis beskyttelse mod svigagtige korttransaktioner og reducerer din økonomiske risiko for svigagtige kortkøb, såkaldt risikoreduktion. 

Beskyttelsen betyder, at kortudstederen i nogle tilfælde ikke har ret til at gendebitere svigagtige transaktioner, når du har forsøgt at identificere kortkunden med 3D Secure. Det bliver med andre ord sværere for svindlere at foretage falske køb hos dig. 

Hvordan får jeg 3D Secure på min e-handel? 

For at du skal kunne understøtte 3D Secure i din webshop, skal du

  • underskrive en aftale med din terminaloperatør - Payment Service Provider (PSP), der understøtter 3D Secure
  • programmer, som kan håndtere de nødvendige opkald til henholdsvis MasterCards og Visas servere
  • have understøttelse af både den gamle (3DS 1.x) og den nye (EMV 3DS) version af 3D Secure
  • uploade logoer for henholdsvis MasterCard og Visa i din webshop.

Alt dette kan din terminaloperatør - Payment Service Provider (PSP) hjælpe dig med at få på plads.

Husk, at kortudstederen stadig har ret til at gendebitere transaktioner af andre årsager, som f.eks. ved højt niveau af kortsvindel, som at kortkunden hævder, at denne ikke har modtaget den bestilte vare, eller når oplysningerne om købsdokumentation og kvittering er ufuldstændige. Hvis du har en indløsningsaftale med os, kan du læse mere om kravene til købsdokumentation og kvitteringsoplysninger i et bilag til denne.

MasterCard og Visa 

Hvis din e-handel understøtter både EMV 3DS og 3DS 1.x, omfattes alle MasterCard-, Maestro- og Visa-kort af risikoreduktion. Det er tilstrækkeligt, at du har forsøgt at identificere kunden i henhold til MasterCards og Visa protokoller inden for 3D Secure, for at du kan dækkes af risikoreduktionen. 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan beskytte din e-handel med 3D Secure eller ønsker Swedbank Pay som din terminaloperatør, er du velkommen til at kontakte vores support eller ringe til os på +45 88 62 40 02