Sådan hjalp vi Betesbyggarkiosken med at tage betaling online