IC-justering

Justeres kortformidlingsafgifterne – dine vilkår forbliver uændret.

Efter aftale mellem EU-kommissionen, Mastercard og Visa justeres kortformidlingsafgifterne (Interchange Fees) på privatkort uden for EU, under en femårig periode.  For jer som er indløsningskunde hos Swedbank Pay ændres ingenting, jeres aftale fortsætter med samme vilkår, og priser som hidtidig og I behøver ikke at gøre noget.
 
Kortformidlingsgebyret er det gebyr, Swedbank Pay betaler til kortudstedere som er en del af servicegebyret. Efter en aftale mellem EU-kommissionen og kortudbyderne MasterCard og Visa blev der indført justeringer af kortformidlingsgebyrerne (Interchange Fees). Samtidig er andre omkostninger til Visa og Mastercard steget. Men dine vilkår og priser forbliver uændret.
Ændringerne trådte i kraft 19. oktober 2019 og løber indtil 2. november 2024.

Disse vilkår i henhold til indløsningsaftalen er uændrede. Ændringerne omfatter korttransaktioner fra handlende i EU på privatkort (ikke firmakort), og hvor kortudstederen befinder sig uden for EU.
Kortformidlingsafgifterne er nu:

Kortindløsning Terminal
0,20% af købsbeløbet for udenlandske Debetkort
0,30% af købsbeløbet for udenlandske Kreditkort

Kortindløsning Internet
1,15% af købsbeløbet for udenlandske Debetkort
1,50% af købsbeløbet for udenlandske Kreditkort