Justerede kortbehandlingsgebyrer

Kortbehandlingsgebyrerne (såkaldt interchange fees) justeres fra 19. oktober 2019, men hvis du er indløsningskunde hos os, ændres hverken priser eller vilkår.

Hvad er justeret og hvorfor?

I henhold til en aftale mellem EU-kommissionen justeres MasterCard og Visa kortbehandlingsgebyrerne (de såkaldte interchange fees) på privatkort uden for Europa i en periode på fem år. Kortbehandlingsafgiften er den afgift, som vi betaler til kortudstedere, og som er en del af servicegebyret.

Hvad betyder det for dig som indløsningskunde?

Hvis du er indløsningskunde hos os, er der ikke noget, der ændrer sig, men din indløsningsaftale fortsætter med samme vilkår og priser, som du har haft hidtil, og du behøver ikke gøre noget. Mens aftalen mellem EU-kommissionen og kortudstederne indebærer midlertidige nedsættelser på visse kortbehandlingsgebyrer, er andre omkostninger til Visa og MasterCard steget.

Alt i alt betyder det, at dine vilkår og priser forbliver de samme.

Hvilke gebyrer gælder nu?

Ændringerne trådte i kraft 19. oktober 2019 og løber frem til 2. november 2024. Det gælder kortkøb fra erhvervsdrivende i EU på private kort (ikke firmakort), og hvor kortudstederen befinder sig uden for EU. Kortbehandlingsgebyrerne er nu:

Kortindløsning Terminal

0,20% af købsbeløbet for Bankkort udland
0,30% af købsbeløbet for Betalings- og kreditkort udland

Kortindløsning internet

1,15% af købsbeløbet for Bankkort udland
1,50% af købsbeløbet for Betalings- og kreditkort udland

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om kortbehandlingsgebyrerne eller din indløsningsaftale hos os, er du velkommen til at kontakte vores support eller ringe på +45 88 62 40 02